Announcements and Flyers in History of Armenian
NewJulfa, Isfahan, Iran
1913

 

1- Nor Tarva Dbrotsakan Yerekouit, January 1, 1913

2- Joghoverdakan Nerkayatsoume "Patvi Hamar", January 1913

3- Yerekouit Nerkayatsoome, February 21, 1913

4- Tsaratngootune yev Garnan Ton, March 7, 1913

5- Grakan-Yerazheshtakan Yereko, March 30, 1913

6- Nerkayatsoume "Yevgineh", April 18, 1913

7- Ashakertakan Sport, April 19, 1913

8- Joghoverdakan Tatron "Averakneri Vra", June 27, 1913

9- Tatron "Pepo", "Serae Bjishk", August 10, 1913

10- Nor Jughaee Azgain Tatroni 25-Amia Hobelyan, November 21, 1913

11- Consert, November 21, 1913

12- Sgahandes E-Hishatak Zavarianei, Kalantari yev Khatisianee, December 9, 1913

13- Sgahandes Zavarianei Hishatakin, December 21, 1913